TALOUSARVIOALOITE 399/2013 vp

TAA 399/2013 vp - Markku Rossi /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Savupirttien kansallispuiston perustamisen valmisteluun Konneveden ja Rautalammin alueelle

Eduskunnalle

Ympäristöministeriön 7.11.2011 vahvistamassa Pohjois-Savon maakuntakaavassa vuodeksi 2030 Enonniemen, Kalajanvuoren ja Etelä-Konneveden aluetta on suunniteltu ainakin osittain matkailukäyttöön soveltuvaksi alueeksi. Alue on osittain Natura-aluetta ja rantojensuojelualuetta. Enonniemi ja Kalajanvuoren alue on topografialtaan kansallispuistoksi sopiva alue. Etelä-Konnevesi on puhdas sisämaan järvi, jonka luonto, kalakanta, kasvillisuus, eläimistö, linnusto sekä ympäristö muodostavat yhdessä Enonniemen ja Kalajanvuoren kanssa perinteisistä kansallispuistoista poikkeavan maa- ja vesialuekokonaisuuden. Alueella sijaitsee tunnettuja koskikalastuskohteita, kuten Konnekoski ja Siikakoski. Aluetta voidaan historiallisesti hyödyntää savolaisen osaamisen eli kaskeamisen ja savupirttien rakentamisperinteen entistämis- ja säilyttämisalueena Suomessa.

Metsähallitus omistaa alueella 1 500 hehtaaria maata, ja yksityiset maanomistajat ovat omilla päätöksillä hakeneet suojelua omille mailleen noin 1 000 hehtaarin alueella. Kansallispuiston perustamiseksi on käynnistetty hanke Rautalammin ja Konneveden kuntien sekä Metsähallituksen yhteistyönä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  35.10.52 lisäyksenä 450 000 euroa Savupirttien kansallispuiston perustamisen valmisteluun Rautalammin ja Konneveden Enonniemen, Kalajanvuoren ja Etelä-Konneveden alueelle.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Markku Rossi /kesk