TALOUSARVIOALOITE 40/2014 vp

TAA 40/2014 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Venäjän asettamien elintarvikkeiden tuontikiellosta maataloudelle ja elintarviketeollisuudelle aiheutuvien taloudellisten haittojen korvaamiseen etupainotteisesti

Eduskunnalle

Venäjä asetti EU:n jäsenmaille elintarvikkeiden tuontikiellon vastapakotteiksi EU:n määräämille pakotteille. Näistä pakotteista aiheutuu taloudellisia menetyksiä elintarviketeollisuudelle ja erityisesti maataloudelle. Koska tuontikielto aiheutuu EU:n toimenpiteistä, on Euroopan unionin korvattava maataloudelle ja elintarviketeollisuudelle aiheutuneet menetykset. Korvauksien maksaminen EU:n varoista ja toimesta saattaa siirtyä pitkälle tulevaisuuteen. Sen johdosta ensi vuoden talousarvioon tulee varata määräraha, jolla korvattaisiin taloudellisia menetyksiä vahingon kärsineille mahdollisimman nopeasti. Valtioneuvosto hakisi sen jälkeen maksamansa korvaukset takaisin Euroopan unionilta.

Edellä olevan perustella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon uudelle momentille  30.10.44 100 000 000 euroa Venäjän asettamien elintarvikkeiden tuontikiellosta maataloudelle ja elintarviketeollisuudelle aiheutuvien taloudellisten haittojen korvaamiseen etupainotteisesti.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lasse Hautala /kesk
  • Eero Reijonen /kesk
  • Eeva-Maria Maijala /kesk
  • Mikko Savola /kesk
  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​