TALOUSARVIOALOITE 401/2013 vp

TAA 401/2013 vp - Simo Rundgren /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Raja-Joosepin tulli- ja raja-asemantoimitilojen rakentamiseen

Eduskunnalle

Inarin kunnassa sijaitsevan Raja-Joosepin rajanylityspaikan kautta kulkee merkittävä osa Murmanskiin suuntautuvasta liikenteestä, ja liikennemäärät ovat jatkuvassa kasvussa.

Ylityspaikka on koko itärajan rajanylityspaikoista ainoa, jonka toimitiloja ei ole uudistettu.

Rakennuskanta on huonokuntoinen ja vaatii pikaista uusimista jo pelkästään henkilöstön terveyttä uhkaavista syistä. Tilat ovat myös toiminnallisesti erittäin ahtaat ja vanhanaikaiset. Ne eivät vastaa sitä, mitä EU:n ulkorajan tarkastus- ja tullaustoiminnoilta edellytetään.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  28.10.02 lisäyksenä 3 300 000 euroa Raja-Joosepin tulli- raja-aseman uusien toimitilojen rakentamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Simo Rundgren /kesk