TALOUSARVIOALOITE 402/2014 vp

TAA 402/2014 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tullilaitoksen toimintamenoihin

Eduskunnalle

Tullilaitoksella on kasvava merkitys Suomen ja myös muun EU-alueen kannalta kansainvälistyvän ja monipuolistuvan ns. rajat ylittävän rikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa.

Talousarvioesityksessä 2015 ei ole asianmukaisella tavalla huomioitu yllä sanottua tullilaitoksen monipuolisen tehtäväkentän laadullista ja määrällistä kasvua. Toimintojen tyydyttävä taso saati kehittäminen ovat vaarantumassa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  28.10.02 lisäyksenä 5 000 000 euroa tullilaitoksen toimintamenoihin.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

​​​​