TALOUSARVIOALOITE 403/2014 vp

TAA 403/2014 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 

Tarkistettu versio 2.1

Määrärahan osoittaminen Tullin suorittamaan talousrikostutkintaan, tullivalvontaan ja verotukseen

Eduskunnalle

Tullilaitoksella on kasvava merkitys Suomen ja myös muun EU-alueen kannalta kansainvälistyvän ja monipuolistuvan ns. rajat ylittävän rikollisuuden ja harmaan talouden torjunnassa. Tullin tekemän verovajeen arvioinnin mukaan yritystarkastukseen, talousrikostutkintaan, tullivalvontaan ja verotukseen kohdennetulla lisäresursoinnilla voidaan saavuttaa suoria ja nopeasti realisoituvia hyötyjä valtiolle. Arvion mukaan 50 000 euron lisäresursointi yhtä henkilötyövuotta kohti voi tuottaa valtiolle takaisin noin 300 000 euroa vuodessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  28.10.02 lisäyksenä 5 000 000 euroa Tullin suorittamaan talousrikostutkintaan, tullivalvontaan ja verotukseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

​​​​