TALOUSARVIOALOITE 405/2013 vp

TAA 405/2013 vp - Simo Rundgren /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Sodankylän Kersilön kohdalle

Eduskunnalle

Sodankylästä Kevitsan kaivokselle johtavan kapean tien liikenne lisääntyy huomattavasti kaivostoiminnan vuoksi. Malmirekat, huoltoautot ja työmatkaliikenne moninkertaistavat liikennemäärät. Sen vuoksi kevyen liikenteen väylän saaminen jalankulkijoille ja pyöräilijöille Kersilön kylän kohdalla on välttämätön, jotta onnettomuuksilta vältytään.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Sodankylän Kersilön kylän kohdalle.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Simo Rundgren /kesk