TALOUSARVIOALOITE 407/2013 vp

TAA 407/2013 vp - Simo Rundgren /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Ivalo—Nellim-tien peruskunnostukseen Inarissa

Eduskunnalle

Ivalosta Nellimiin johtava tie on erittäin huonossa kunnossa etenkin kelirikon aikana ja sadekausina. Tien kunnostusta on lykätty vuodesta ja vuosikymmenestä toiseen. Nellimon monikulttuurinen kylä, jossa asuu suomalaisia, kolttia ja inarinsaamelaisia. Keskeinen edellytys kylän säilymiselle elinkelpoisena on kunnollinen tieyhteys. Saamelaiskäräjät, Nellim—Keväjärvi-alueen kolttaneuvosto sekä eri matkailutahot ovat useasti kiinnittäneet huomiota tien huonoon kuntoon ja toivoneet asiantilaan pikaista korjausta.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 800 000 euroa Ivalo—Nellim-tien peruskorjaukseen Inarin kunnassa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Simo Rundgren /kesk