TALOUSARVIOALOITE 407/2014 vp

TAA 407/2014 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen

Eduskunnalle

Koulunkäyntiavustajat toimivat tukihenkilöinä oppilaille, joille opiskelu on normaalia haasteellisempaa esimerkiksi vamman tai käytöshäiriön vuoksi. Koulunkäyntiavustaja auttaa oppilasta opetustilanteissa sekä tarvittaessa myös arkielämän taidoissa ja osallistuu yhdessä opettajan kanssa oppilaan kuntoutuksen ja koulutyön suunnitteluun. Ilman koulunkäyntiavustajia monien erityistukea tarvitsevien oppilaiden olisi mahdotonta opiskella tavallisessa ryhmässä muiden oppilaiden kanssa ilman, että opettajien työ hankaloituisi merkittävästi.

Kuntien säästöpaineet vaikuttavat epäsuotuisasti koulunkäyntiavustajien määrään, vaikka tarve avustajille on kasvava. Kunnille tulisikin suunnata riittävästi resursseja koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen, jotta erityisoppilaille voidaan myös jatkossa tarjota laadukasta opetusta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 5 000 000 euroa koulunkäyntiavustajien palkkaamiseen myös vapaaehtoistyötä organisoiden ja hyödyntäen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Laila Koskela /ps