TALOUSARVIOALOITE 408/2014 vp

TAA 408/2014 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen perusopetuksen ryhmäkokojen pienentämiseen

Eduskunnalle

Liian suuret luokkakoot on yleisesti tiedostettu ongelma maassamme. Suuri luokkakoko oppilaitoksissamme on ongelmallinen asia niin oppilaiden kuin opettajienkin näkökulmasta. Pienemmät opetusryhmät mahdollistavat laadukkaamman ja yksilöidymmän opetuksen, mikä puolestaan heijastuu oppilaiden opintomenestyksessä. Lisäksi liian suuriksi paisuneet opetusryhmät saattavat olla vaaraksi oppilaiden ja opettajien henkiselle hyvinvoinnille. Luokkakokojen kasvamisen trendi on saatava kuriin mahdollisimman pian ja tähän on varattava riittävät määrärahat, jotta huolestuttava kehitys saataisiin pysäytettyä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa perusopetuksen opetusryhmäkokojen pienentämiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

​​​​