TALOUSARVIOALOITE 409/2014 vp

TAA 409/2014 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kattavan kouluverkoston ylläpitoon

Eduskunnalle

Yleissivistävän koulutuksen laatu ja kouluverkoston kattavuus tulee taata tasaveroisesti koko Suomessa. Peruskoulujen sekä lukioiden lakkauttamiset ovat selkeä merkki opetusalan riittämättömästä rahoituksesta. Määrärahojen riittämättömyys johtaa koulujen lakkauttamiseen etenkin syrjäseuduilla. Peruskoulu- ja lukio-opetuksen tasapuolinen saatavuus asuinpaikkakunnasta riippumatta tulisi olla jokaisen Suomen kansalaisen oikeus ja mahdollisuus. Koulujen lakkauttaminen asettaakin tässä suhteessa kansalaiset eriarvoiseen asemaan. Riittävät määrärahat on ehdoton edellytys kattavan ja laadukkaan yleissivistävän koulutuksen tasapuoliselle järjestämiselle koko Suomessa.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  29.10.30 lisäyksenä 10 000 000 euroa yleissivistävän koulutuksen järjestämiseen tasapuolisemmin koko Suomessa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

​​​​