TALOUSARVIOALOITE 41/2013 vp

TAA 41/2013 vp - Tarja Filatov /sd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Hämeenlinnan vankilan perusparannuksen ja -korjauksen toteuttamiseen

Eduskunnalle

Hämeenlinnan vankila on suljettu laitos, joka on toiminut vuodesta 1972. Kiinteistöön kuuluu vuonna 1972 valmistunut päärakennus, vuonna 1986 käyttöön otettu vankisairaala sekä muita vankilan toimintaan liittyviä rakennuksia, mm. porttirakennus.

Vankila on kipeästi korjauksen tarpeessa. Tarvetta ei ole pelkästään perusparannukseen, vaan vankilarakennuksen rakennus-, rakenne- ja talotekniikka ovat suurelta osin käyttöiän puolesta elinkaarensa päässä ja peruskorjauksen tarpeessa. Hämeenlinnan vankilan perusparannuksesta laaditun esiselvityksen (ISS Proko Oy, 2009) mukaan koko hankkeen tavoitehinta on noin 44,0 miljoonaa euroa.

Perusparannushankkeen tavoitteita ovat mm. erilaisten taloteknisten ja turvateknisten järjestelmien päivittäminen nykypäivän vaatimusten mukaiselle tasolle, sellikohtaisten wc- ja suihkutilojen rakentaminen, rakennuksen vaipan lämmöneristävyyden parantaminen, vankipaikkojen lisääminen sekä erilaiset tilamuutostyöt, jotta toimitilat vastaisivat paremmin nykyisen toiminnan vaatimuksia. Näistä esimerkkinä mainittakoon vankien tapaamistilojen sijainti sekä keittiön varastotilat. Valtion vuoden 2014 talousarvioesitykseen sisältyy ns. paljusellihankkeiden jatkaminen Mikkelin, Helsingin ja Hämeenlinnan vankiloissa, joka tuleekin Hämeenlinnan vankilan korjaussuunnitelmaan sisältyvänä osahankkeena saada toteutetuksi. Toisena keskeisimpänä hankkeena tulee vuonna 2014 toteuttaa vankilan talotekniikan uudistaminen. Perusparannusta on koko hankkeen läpiviemiseksi ja toimintaedellytysten turvaamiseksi voitava tästä edelleen jatkaa.

Perusparannus kohdistuu mm. seuraaviin kohteisiin:

 • Sellikohtaiset wc- ja suihkutilat
 • Tapaamistilojen rakentaminen pääsisäänkäynnin yhteyteen
 • Pesulan laitekannan uusiminen
 • Keittiön varaston siirtäminen
 • Vankipaikkojen lukumäärän lisääminen joko muuttamalla toissijaisia tiloja sellikäyttöön, laajentamalla vankilarakennusta tai muuttamalla nykyinen vankisairaala vankiosastoiksi.
 • Taloteknisten järjestelmien peruskorjaaminen (lämmitys, vesijohdot ja viemärit, ilmanvaihto, sähköjärjestelmät ja sähkötekniset tietojärjestelmät) tavoitteena mm. energiatehokkuuden parantaminen.

Tämä aloite on tehty yhteistyönä Hämeen liiton ja Hämeen vaalipiirin kansanedustajien kanssa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  28.20.88 lisäyksenä 44 000 000 euroa tilausvaltuuteen Hämeenlinnan vankilan perusparannustöiden toteuttamista varten.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Tarja Filatov /sd
 • Johannes Koskinen /sd
 • Jouko Skinnari /sd
 • James Hirvisaari /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Sanni Grahn-Laasonen /kok
 • Anne Louhelainen /ps
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Aino-Kaisa Pekonen /vas
 • Juha Rehula /kesk