TALOUSARVIOALOITE 41/2014 vp

TAA 41/2014 vp - Lasse Hautala /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Lappajärven Itäkylässä kantatiellä 68

Eduskunnalle

Tielaitos tekee suunnitelmaa kantatien 68 parantamiseksi pidemmällä aikavälillä. Lappajärven kunnan alueella on tehty aloitteita ja esityksiä siitä, että liikenneturvallisuutta tulisi parantaa kantatiellä 68 varsinkin asutulla Itäkylän kohdalla. Kysymyksessä on tällöin liikennöitävä väli Itäkylän eteläpuoleisesta tien risteyksestä pohjoiseen ns. Takalan tien risteykseen asti. Tällä alueella on tien varrella runsaasti asutusta ja lisäksi koululaiset, varsinkin ala-asteen koululaiset, käyttävät tietä koulumatkoihin. Tieosuudella on tapahtunut vuosien mittaan useita vakavia liikenneonnettomuuksia.

Liikennemäärät ko. kantatiellä ovat jatkuvasti lisääntyneet, ja varsinkin raskas liikenne alueella on runsasta. Pyöräilijät ja jalankulkijat raskaan liikenteen seassa kyläalueella ovat liikenneturvallisuusriski, joka tulisi suunnitelmaa tehtäessä huomioida kevyen liikenteen väylän rakentamisella. Kyseessä oleva kevyen liikenteen väylä parantaisi oleellisesti liikenneturvallisuutta kantatiellä 68 Lappajärven kunnan Itäkylän alueella.

Edellä olevan perustella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa kevyen liikenteen väylän suunnittelemiseen ja rakentamiseen Lappajärven Itäkylässä kantatiellä 68.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lasse Hautala /kesk
  • Mikko Savola /kesk

​​​​