TALOUSARVIOALOITE 410/2013 vp

TAA 410/2013 vp - Simo Rundgren /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Lehmivaara—Mämmilä—Korpikoski Pellon kunnassa

Eduskunnalle

Valtatie 21 on vilkkaasti liikennöity, erityisesti lomasesonkien aikana. Kiivaimman turismisesongin aikaan tilanne on se, että kylien asukkaitten on suorastaan mahdotonta liikkua tiellä kävellen tai pyöräillen. Tien liikenneturvallisuuden ja liikenteen sujumisen vuoksi on välttämätöntä, että välille Lehmivaara—Mämmilä—Korpikoski saadaan kevyen liikenteen väylä.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 5 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen välille Lehmivaara—Mämmilä—Korpikoski Pellon kunnassa.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Simo Rundgren /kesk