TALOUSARVIOALOITE 411/2010 vp

TAA 411/2010 vp - Kari Kärkkäinen /kd ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maakunnan kehittämisrahan korottamiseen

Eduskunnalle

Maakunnan kehittämisrahamomentista on 9 miljoonaa euroa nimetty osaamiskeskusohjelman rahoitukseen ja 23,656 miljoonaa euroa on ns. ohjelmiin sitomatonta määrärahaa. Sitomatonta määrärahaa käytetään myös mm. alueellisen koheesio- ja kilpailukykyohjelman (KOKO) rahoittamiseen sekä eräiden työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan ohjelmien ja hankkeiden rahoittamiseen. Määräraha on siis varsin tarkoin suunnattu eri tarkoituksiin, eikä siitä jää juurikaan käytettäväksi maakunnan omista tarpeista nousevien kehittämishankkeiden rahoitukseen. Tällaisia maakuntien omista tarpeista nousevia hankkeita ovat mm. Itä-Suomen suuret tulevaisuuden kysymykset -projektin loppuraportissa esitetyt ns. makrohankkeet ja maakuntien omaan osaamiseen pohjautuvat osaamiskeskittymät ja niiden kehittämishankkeet. Tämän vuoksi määrärahaa tulee korottaa ja varata korotus maakuntien omien tarpeiden mukaisiin hankkeisiin.

Maakunnan kehittämisrahan määrä oli vuoden 2009 tilinpäätöksen mukaan sama kuin nyt esitetty 32,656 miljoonaa euroa, missä on korotusta tämän vuoden talousarvioon 2,5 miljoonaa euroa. Sitomattoman määrärahan tarve maakuntien arvion mukaan on 35 miljoonaa euroa, jolloin maakunnat voisivat toteuttaa tehokkaammin maakunnan omista tarpeista lähteviä kehittämishankkeita.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2011 talousarvioon momentille  32.50.43 lisäyksenä 12 000 000 euroa maakunnan kehittämisrahan ns. sitomattoman osan korottamiseen.

Helsingissä 20 päivänä syyskuuta 2010

  • Kari Kärkkäinen /kd
  • Markku Rossi /kesk
  • Tuula Väätäinen /sd
  • Erkki Virtanen /vas
  • Pentti Oinonen /ps
  • Kari Rajamäki /sd

​​​​