TALOUSARVIOALOITE 412/2014 vp

TAA 412/2014 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen tien 1605 parantamiseen välillä Porvoo—Myrskylä

Eduskunnalle

Porvoon ja Myrskylän välinen maantie 1605 on hyvin mutkainen, kapea ja vaarallinen. Tie on tärkeä väylä Porvoosta pohjoiseen suuntautuvalle raskaalle liikenteelle, mutta samalla sitä käyttävät myös paikallinen lyhytmatkainen liikenne sekä kevyt liikenne. Erilaisten liikennemuotojen sekoittuminen heikkokuntoisella tiellä aiheuttaa jatkuvan turvallisuusongelman. Itä-Uudenmaan liikennestrategiassa 2030 onkin todettu tien sekä onnettomuusasteen että onnettomuusriskin olevan huomattavalla osalla matkaa tiestä jopa yli kaksi kertaa suurempia kuin maakunnassa keskimäärin.

Tien heikon turvallisuuden vuoksi sen parannustoimenpiteet onkin sijoitettu liikennestrategiassa kiireellisimpään ensimmäiseen kiireellisyysluokkaan. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tien perusparannus, oikaisu ja uudelleen päällystäminen tulee nopeasti käynnistää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa tien 1605 parantamiseen välillä Porvoo—Myrskylä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Laila Koskela /ps

​​​​