TALOUSARVIOALOITE 415/2014 vp

TAA 415/2014 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Loviisassa Valkontiellä Petaksentien liittymästä Valkoon

Eduskunnalle

Rakentamalla kevyen liikenteen väylä, alikulkukäytävä ja suojatiesaarekkeita Valkontielle (mt 178) Petaksentien liittymästä Valkoon parannetaan jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden liikkumisolosuhteita ja turvallisuutta. Väylän rakentaminen täydentää alueen kevyen liikenteen verkkoa ja parantaa myös autoliikenteen sujuvuutta. Hankkeen ensimmäinen vaihe on vaikeasta resurssipulasta kärsivän Uudenmaan ELY-keskuksen kiireelliseksi priorisoitujen investointihankkeiden joukossa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 100 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamishankkeen edistämiseen Loviisassa Valkontiellä Petaksentien liittymästä Valkoon.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Juho Eerola /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Laila Koskela /ps

​​​​