TALOUSARVIOALOITE 416/2013 vp

TAA 416/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kehitysyhteistyöhön ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Kansainvälisen finanssikriisin seurauksena Suomen taloudellinen tilanne on tunnetusti heikentynyt. Menosäästöjä on välttämätöntä etsiä kriittisesti ja oikeudenmukaisesti. Niinpä myös kehitysavun määrärahojen nykyistä tasoa voitaisiin leikata yleisen säästölinjan mukaisesti.

On täysin hyväksyttävää, että luonnonkatastrofien tai tautiepidemioiden aiheuttamaa inhimillistä hätää lievitetään suomalaisten veronmaksajien rahalla, mutta se ei ole oikein, että diktatuurit tai muuten epädemokraattiset hallintomuodot käyttävät kehitysapurahoja asehankintoihin tai muuhun sotavarusteluun. Rahoilla tulee hankkia koulutusta, maksaa vuosien mittaan kertyneitä ylisuuria velkoja, kehittää köyhien alueiden infrastruktuuria sekä toimeliaisuutta omavaraisuutta tukevaksi.

Leikkaukset olisi kohdistettava niin, että karsittaisiin erityisesti niiltä kansainvälisiltä järjestöiltä, joiden toiminnan kuluista huomattava osa katoaa hallintoon ja korruptioon. Samoista syistä tulee vähentää suoria tukia toisille valtioille. Kehitysapu tulisi kohdistaa ennen kaikkea pienemmille suomalaisille järjestöille, jotka toimivat kustannustehokkaasti ja vaikuttavat ruohonjuuritasolla.

Suomen tulisi myös miettiä, miten kehitysavun pirstaleisuutta voisi vähentää. Suomi voisi hyvin erikoistua ja keskittyä omiin vahvuuksiinsa kuten puhtaaseen veteen ja koulutukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  24.30.66 270 000 000 euroa varsinaiseen kehitysyhteistyöhön ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps