TALOUSARVIOALOITE 42/2011 vp

TAA 42/2011 vp - Teuvo Hakkarainen /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen työmarkkinatuella, työttömyyskorvauksella tai ilman työmarkkinatukioikeutta olevan nuoren työssäkäyntivelvoitteen tutkimiseen ja kokeiluun

Eduskunnalle

Tarkoituksena on tutkia, kuinka työtön nuori voidaan velvoittaa käymään osa-aikaisesti työssä. Työttömälle esimerkiksi osoitetaan yritys, jossa hänen on käytävä työssä 1—2 viikkoa kuukaudessa. Mainittujen tukien lisäksi ei makseta muita korvauksia. Työnantaja voi halutessaan ja havaitessaan työntekijän hyväksi maksaa palkkaa tai korvausta, joka tiettyyn tasoon noustessaan vähentää em. tukia. Kokeilun seurauksena saattaa syntyä pysyviäkin työsuhteita. Valtiolle kokeilusta koituu vain työvoimahallinnon kulut. Työvoimahallinnon tehtävänä olisi etsiä kokeiluun sopivia yrityksiä ja välittää työkohteita. Tavoitteena on pitää nuori kiinni työelämän käytännöissä. Kokeilusta ei tule tehdä liian kaavamaista eikä byrokraattista ja se voidaan saattaa käyttöasteelle hyvinkin nopeasti.

Kokeilu toteutetaan Pohjoisen Keski-Suomen kuntien Viitasaari, Pihtipudas, Kinnula alueella tai laajemminkin ja siitä käytetään nimitystä "Ijäksen malli".

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2012 talousarvioon momentille  33.20.52 lisäyksenä 100 000 euroa ja lisää määrärahan perusteluihin maininnan, että määräraha osoitetaan työmarkkinatuella, työttömyyskorvauksella tai ilman työmarkkinaoikeutta olevan nuoren työssäkäyntivelvoitteen tutkimiseen ja kokeiluun.

Helsingissä 17 päivänä lokakuuta 2011

 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Ismo Soukola /ps