TALOUSARVIOALOITE 420/2014 vp

TAA 420/2014 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen varusmiesten kotiuttamisrahaan

Eduskunnalle

Varusmiespalvelus jättää päättyessään monet kotiutuneet nuoret aikuiset tilanteeseen, jossa heillä ei ole vakituista toimeentuloa. Monesti juuri ensimmäinen kuukausi palveluksen päättymisen jälkeen on nuorelle vaikeinta aikaa. Edessä on usein työ- tai opiskelupaikan hankkiminen ja mahdollisesti muutto omaan asuntoon. Etenkin jo lapsuudenkodistaan pois muuttaneet ajautuvat kotiutumisen jälkeen helposti sosiaalitoimen tukien varaan.

Varusmiesten kotiutumisen jälkeinen toimeentulo tulee turvata maksamalla heille kotiuttamisrahaa, kuten tehtiin vuosina 1971—1992. Kotiuttamisrahan avulla voitiin silloin ja voitaisiin nytkin tehokkaasti tukea varusmiespalveluksensa päättäneiden henkilöiden siirtymistä takaisin arkielämään. Vaikka kotiuttamisraha lisää menoja sosiaali- ja terveysministeriön budjettiin, toisaalta kunnilta säästyy rahaa, kun varusmiespalveluksensa päättäneitä henkilöitä ei samassa määrin ajautuisi välittömästi toimeentulotuen piiriin.

Lisäksi kotiuttamisraha olisi valtiovallalta selkeä tunnustus kansalaisvelvollisuutensa ryhdikkäästi suorittaneille nuorille miehille ja vapaaehtoisille naisille. Kotiuttamisraha tukisi osaltaan yleisen asevelvollisuuden säilyttämistä, koska sillä olisi palvelusmotivaatiota parantava vaikutus. Näin ollen myös palveluksen keskeytymiset todennäköisesti vähenisivät.

Kotiutuville varusmiehille maksettava, Varusmiesliitonkin pitkään ajama 200 euron suuruinen kotiuttamisraha aiheuttaisi vuosittain arviolta 4,8 miljoonan euron kustannukset. Kun otetaan huomioon samalla pienentyvät kuntien sosiaalimenot sekä kotiuttamisrahan moraalisesti kannustava merkitys ja vaikutus nuorten syrjäytymisen ehkäisemisessä, summa ei ole kohtuuton.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.01.53 lisäyksenä 4 800 000 euroa varusmiesten kotiuttamisrahaan.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps

​​​​