TALOUSARVIOALOITE 421/2013 vp

TAA 421/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen palomiesten eläkeiän alentamisen selvittämiseen

Eduskunnalle

Palomiesten eläkeikää on nostettu porrastetusti viime vuosien aikana. Tällä hetkellä eläkeikä on 59 vuotta, mutta työn raskauden vuoksi eläkkeelle jäädään käytännössä kuitenkin edelleen keskimäärin 55,5-vuotiaana. Palo- ja pelastustoiminnan tehtävät vaativat sellaista fyysistä kuntoa ja kestävyyttä, joka vain harvalla miltei kuudenkymmenen vuoden ikäisellä on. Ikääntyneiden ja kunnoltaan heikentyneiden palomiesten pitäminen työtehtävissä on paitsi kohtuutonta heidän itsensä kannalta, myös merkittävä turvallisuusriski. Tästä johtuen tulisi viipymättä perustaa työryhmä pohtimaan palomiesten eläkeiän alentamista.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  26.30.01 lisäyksenä 100 000 euroa palomiesten eläkeiän alentamisen selvittämiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ville Vähämäki /ps
  • Pirkko Mattila /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps