TALOUSARVIOALOITE 422/2013 vp

TAA 422/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenojen leikkausten peruuttamiseen

Eduskunnalle

Puolustusvoimat on tällä kehyskaudella erittäin vaikeassa tilanteessa samaan aikaan ajoittuvien puolustusvoimauudistuksen ja budjettileikkausten takia. Perussuomalaisten lisäysesitys jo ennestään niukkoihin puolustusmenoihin takaisi sen, ettei puolustusvoimien rakennemuutos ryöpsähdä hallitsemattomaksi ja että jokapäiväinen toiminta säilyy edes kohtuullisella tasolla.

Puolustushallinto on jo toteuttanut suuren osan realistisesta vyön kiristämisestä, ja tulevat leikkaukset syövät suoraan Puolustusvoimien suorituskykyä. Suomen mahdollisuudet itsenäiseen ja uskottavaan koko maan puolustukseen rapautuvat, semminkin kun jalkaväkimiinoista luovutaan Ottawan sopimuksen myötä.

Vuonna 2014 toiminnan painopiste on puolustusvoimauudistuksen toteuttamisessa. Uudistuksen aiheuttamat leikkaukset kohdistuvat erityisen voimakkaasti varusmiesten tarvitsemiin maastovuorokausiin ja reserviläisten kertausharjoituksiin. Ilmavoimilla tulee olla varaa hävittäjien lentotunteihin ja merivoimilla merellä vietettyihin vuorokausiin.

Hallituksen esittämät toimenpiteet aiheuttavat lähitulevaisuudessa sen, että Puolustusvoimat eivät enää pysty täyttämään sille annettuja tehtäviä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  27.10.01 lisäyksenä 70 000 000 euroa sotilaallisen maanpuolustuksen toimintamenojen leikkausten peruuttamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps