TALOUSARVIOALOITE 422/2014 vp

TAA 422/2014 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Irti Huumeista ry tekee ensiarvoisen tärkeätä huumeidenvastaista valistus- ja ohjaustyötä kouluissa ja nuorten keskuudessa. Lisäksi yhdistys auttaa niin huumeisiin sortuneita nuoria kuin heidän perheitäänkin selviämään yli vaikeasta elämäntilanteesta. Yhdistyksen toiminta on täysin yhteiskunnan tuen varassa, ja yhdistys on ollut viime aikoina vakavissa talousvaikeuksissa. Tämä on erittäin tärkeää työtä tekevän järjestön kohdalla valitettavaa, ja siksi yhteiskunnan on lisättävä tukeaan yhdistykselle sen häiriöttömän toiminnan takaamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.90.50 lisäyksenä 25 000 000 euroa Irti Huumeista ry:n toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Laila Koskela /ps

​​​​