TALOUSARVIOALOITE 424/2014 vp

TAA 424/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Eurooppalainen Suomi ry:lle ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Suomi on vapaana demokratiana monien intressitahojen perustamien yhdistysten ja järjestöjen luvattu maa. Valtionhallinto on omalta osaltaan oikeutettu tukemaan tahoja, joiden se kokee edistävän eri yhteiskunnallisten aatteiden ja arvojen välistä diskurssia kansalaisyhteiskunnassamme. Ulkoasiainministeriön osoittamat määrärahat Eurooppalainen Suomi ry:lle eivät kuitenkaan edistä Suomessa käytävän ulkopoliittisen keskustelun monipuolisuutta, sillä kyseisen järjestön pyrkimyksenä on lähinnä sementoida tiettyjen tahojen ulkopoliittisten tavoitetilojen kannatus kansalaisten keskuudessa.

Eurooppalainen Suomi ry:ltä ei kokemuksen mukaan ole odotettavissa tulevaisuudessa Euroopan unionin ja EMU:n toimintaan liittyvien epäkohtien tasapuolista käsittelyä, vaan kansalaisille pyritään jatkossakin viestittämään eurooppalaisesta yhteistyöstä yksipuolisen positiivista kuvaa. Järjestö on vahvana lobbaajana ollut mukana kannattamassa euromaiden välisen velkojen yhteisvastuun periaatetta sekä vallan keskittämistä epädemokraattiselle EU-komissiolle. Tämänkaltaisen kehityksen voimistuminen EU:ssa tulisi Suomelle taloudellisesti erittäin kalliiksi ja tarkoittaisi kansallisen suvereniteetin lopullista murentumista. Ulkoministeriön olisikin syytä aktivoitua ja tarkastaa Eurooppalainen Suomi ry:lle myönnetyn tuen taso vastaamaan kansallisten intressien toteutumista sekä kansalaisten eri EU-poliittisia mielipiteitä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta  24.90.50 100 000 euroa Eurooppalainen Suomi ry:lle ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Juho Eerola /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Olli Immonen /ps
  • Hanna Mäntylä /ps
  • Mika Niikko /ps

​​​​