TALOUSARVIOALOITE 425/2014 vp

TAA 425/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Ahvenanmaalle myönnetyn arpajaisveron tuoton palauttamisen vähentäminen

Eduskunnalle

Eurostatin vuonna 2010 julkaisemien tilastojen mukaan ostovoimakorjattu bkt on Ahvenanmaalla asukasta kohden noin 18 prosenttia Manner-Suomea suurempi. Ahvenanmaalla onkin Suomen maakunnista keskimääräisesti korkein elintaso. Ahvenanmaan suhteellista vakavaraisuutta selittää paljolti valtion maakunnalle antama huomattava taloudellinen tuki, joka on noussut aina 8 000 euroon ahvenanmaalaista kohden. Ahvenanmaalaisille on lisäksi annettu oikeus vähentää kunnallisverotuksessaan sairaus-, matka-, vuokra- ja opiskelukustannuksiaan, mikä asettaa maakunnan asukkaat verotuskäytännöllisesti korostetun etuoikeutettuun asemaan mannersuomalaisiin nähden.

Ahvenanmaan itsehallinnolle myönnetään erillisen tasoitusmaksun ja verohyvityksen lisäksi myös vuosittainen miljoonien eurojen suuruinen arpajaisveron palautussumma. Ahvenanmaalle budjetoidut varat Suomen valtiolta ovatkin paisuneet lähes 250 miljoonaan euroon tänä vuonna. Suomen vaikean taloudellisen kehityksen sekä maamme tasapainoisen alue- ja kuntakehityksen kannalta ei ole hyväksyttävää, että yksi maakunta saa nauttia ylimitoitetusta valtiontuesta itsehallintostatuksesta huolimatta. Tämän vuoksi olisikin asianmukaista poistaa Ahvenanmaalta sen nauttima arpajaisveron palautusoikeus.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta  28.80.40 13 000 000 euroa arpajaisveron tuoton palauttamiseen Ahvenanmaalle ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Juho Eerola /ps
  • Lauri Heikkilä /ps
  • Olli Immonen /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Hanna Mäntylä /ps

​​​​