TALOUSARVIOALOITE 426/2013 vp

TAA 426/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen lapsiperheiden kotipalveluihin

Eduskunnalle

Nyky-Suomessa yhä useampi lapsiperhe voi huonosti. Suuret asuntolainat, työelämän paineet ja valvotut yöt näkyvät erityisesti pienten lasten vanhempien ahdistuksena ja uupumuksena. Myös lapsiin kohdistuvien pahoinpitelyjen määrä on kasvussa. Pahoinpitelyt tapahtuvat usein aivan tavallisissa perheissä, joiden vanhemmat väsyvät suuren työtaakan alla.

Viime vuosikymmenten aikana kunnallisen kotipalvelun piirissä olevien lapsiperheiden määrä on vähentynyt voimakkaasti. Samalla lastensuojelun avohuollon asiakasmäärä on kasvanut. Nykyään lapsiperheiden on miltei mahdotonta saada kotiapua, vaikka moni tarvitsisi sitä kipeästi. Kaikilla ei ole lähellä asuvia sukulaisia auttamassa, ja esimerkiksi äidin sairastaessa saattaa perhe joutua hyvinkin lujille.

On väärin, että apua annetaan vasta siinä vaiheessa, kun perhe on päätynyt lastensuojelutyön asiakkaaksi. Tällöin ollaan jo pahasti myöhässä ja perheen tilanteen korjaaminen ja perheenjäsenten auttaminen on sekä vaikeaa että kallista. Tukemalla ajoissa vanhempien jaksamista pystyttäisiin useissa tapauksissa ennaltaehkäisemään vakavampien ongelmien synty. Raskaassa elämäntilanteessa pienikin käytännön apu arjen keskellä voi olla korvaamaton ja auttaa perhettä jaksamaan.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  28.90.30 lisäyksenä 500 000 euroa lapsiperheiden kotipalveluihin erityisesti vapaaehtoistyötä organisoiden ja hyödyntäen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ville Vähämäki /ps
  • Pirkko Mattila /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps