TALOUSARVIOALOITE 428/2014 vp

TAA 428/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Helsingin Eurooppalaisen koulun ja EU:n Eurooppa-kouluille ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Yksityiskoulujen valtion ja kuntien taholta saama rahoitus on herättänyt Suomessa suurta keskustelua kuntien oman koululaitosjärjestelmän rapistuessa. Kuntien kouluihinsa osoittamat säästötoimenpiteet eivät kohdistu yksityiskouluihin, mikä voidaan tulkita yksityiskoulujen suosimiseksi julkisen koululaitoksen kustannuksella. On myös arvioitu, että yksityiskoulut saavat esimerkiksi Helsingissä oppilasta kohden 600—1 000 euroa enemmän rahaa käyttöönsä kunnilta ja valtiolta, kuin kaupungin omat koulut. Eduskunnan tarkastusvaliokunnan vuonna 2013 julkaiseman mietinnön mukaan koulujen homeongelma on eskaloitunut ja sen torjunnassa on epäonnistuttu pahasti. Homekouluissa on arvioituvan opiskelevan noin 100 000 nuorta, jolloin näillä koululaisilla on muun muassa moninkertainen riski sairastua astmaan. Kaavaillut peruskorjaukset homeisissa kouluissa tulevat maksamaan valtiolle vuosittain satoja miljoonia euroja. Tämän vuoksi valtion yleissivistävään koulutukseen suunnatuista toimintamenoista on karsittava rönsyt, jotta homekouluepidemian hoitoon liikenisi enemmän julkista rahaa.

Erityisen arveluttavaa valtion yksityiskouluille antamassa rahoituksessa on tuki Helsingissä sijaitsevalle Eurooppalaiselle koululle ja EU:n muille Eurooppa-kouluille. Näiden koulujen perimmäisenä tarkoituksena on kouluttaa Euroopan yhteisön työntekijöiden lapsia EU-ideologian näkökulmasta. EU-ideologian eteneminen Suomessa ei ole millään muotoa toivottavaa, sillä tämä oppi rakentuu kansallisvaltioiden vastustamiselle sekä Euroopan eri kansojen omien identiteettien hämärtämiselle. Mikäli tulevien päättäjiemme enemmistö on tulevaisuudessa Eurooppa-koulujen kasvatteja, voi kansallinen olemassaolomme olla jonain päivänä vaakalaudalla.

EU-eliitin kaavaileman eurooppalaisen liittovaltion tulevan johdon kouluttamisen verovaroistamme ei voida katsoa olevan kansallisten intressiemme mukaista, sillä Suomen itsemääräämisoikeus ja maamme kulttuurinen identiteetti ovat liian arvokkaita uhrattavaksi megalomaanisen suurvalta-Eurooppa -projektin vuoksi. Valtion harjoittaman tasapuolisen ja moniarvoisen koulutuspolitiikan nojalla julkinen tuki EU-kouluille kotimaassamme tai ulkomailla ei näin ollen ole hyväksyttävää. Eurooppa-koulujen olisi ensisijassa pyrittävä rahoittamaan toimintansa itse lahjoitusten tai yksityissektorille suuntaamien varainkeruuoperaatioiden avulla, ilman että julkisen vallan on tarvetta osallistua EU-aatteen edistämiseen sitoutuneen yksityiskouluverkoston ylläpitämiseen. EU-koulujen tukemisesta säästyneillä miljoonilla euroilla olisi lisäksi mahdollista rahoittaa valtiollisten koulujen homeremonttien suorittamista. Edellä mainitun perusteella olisi luontevaa, että valtio lopettaa tuen antamisen Helsingin Eurooppa-koululle ja EU:n Eurooppa-kouluverkostolle. Tämä olisi Suomen valtiollisen edun ja julkisen koululaitoksen tukemisen priorisoinnin kannalta kaikista kestävin ratkaisu.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta  29.10.01 4 626 000 euroa Helsingin Eurooppalaisen koulun ja EU:n Eurooppa-koulujen toimintamenoihin ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Juho Eerola /ps
  • Olli Immonen /ps

​​​​