TALOUSARVIOALOITE 43/2014 vp

TAA 43/2014 vp - Lasse Hautala /kesk 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen seututien 6700 peruskorjaukseen välillä Kauhajoki—Karvia

Eduskunnalle

Seututie 6700 yhdistää Kauhajoen kaupungin ja Karvian kunnan. Kyseinen tie kulkee Kauhajoen Nummijärveltä Nummikosken kylän kautta Karvian keskustaan. Tietä käytetään myös mentäessä Kauhanevan-Pohjankankaan kansallispuistoon. Tiestä on noin 8 kilometriä peruskorjaamatonta ja päällystämätöntä. Tie on viimeisin päällystämätön tieyhteys Kauhajoen ja toisen kuntakeskuksen välillä. Kyseistä tietä käytetään erittäin runsaasti turpeen kuljetukseen alueella sijaitsevilta turvesoilta. Tien kantokyky on pettänyt raskaan rekkaliikenteen takia.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa seututien 6700 perusparannuksen aloittamiseen välillä Kauhajoki—Karvia.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Lasse Hautala /kesk

​​​​