TALOUSARVIOALOITE 430/2014 vp

TAA 430/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Taiteilijoiden, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahaan ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Suomalaisen kulttuuripolitiikan perustan tulisi rakentua suomalaista identiteettiä vahvistavan taiteen tukemiselle. Suomi tarvitsisi varsinkin nykyisessä kansantaloudellisessa alennustilassaan aivan uudenlaista henkistä vitaliteettia, jotta isänmaamme uusi nousu voisi tulla mahdolliseksi. Tämänkaltainen suomalaiskansallinen renessanssi on mahdollista vain oloissa, joissa valtio tukee pääosin sellaisen taiteen tuottamista, joka ammentaa tuhatvuotisista suomalaisista perinteistämme ja tulkitsee tätä perimää nykyaikaan heijastaen. Uudella suomalaiskansallisella taiteella voisi myös olla tärkeä rooli kansallisen yhteenkuuluvuuden vahvistajana, sillä kansallinen koheesio on kansainvälisyyskehityksen vuoksi vakavalla tavalla murentumassa.

Valtion myöntämiä taideapurahoja olisi pyrittävä jatkossa ensisijaisesti ohjaamaan suomalaista kansallistuntoa ja identiteettiä kohottavan taiteen tuottamiseen, jotta uudenlainen kansallinen suuntaus voittaisi alaa kulttuurikentällämme. Taideapurahojen parempi kohdentaminen mahdollistaisi myös näiden määrärahojen kokonaismäärän alentamisen, sillä valtion budjetin tasapainottamispyrkimysten osana suomalaista kansallisylpeyttä heikentävän kulttuuritoiminnan valtiontukea on sopivaa vähentää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta  29.80.51 2 200 000 euroa taiteilijoiden, kirjailijoiden ja kääntäjien apurahaan ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Olli Immonen /ps
  • Mika Niikko /ps

​​​​