TALOUSARVIOALOITE 431/2014 vp

TAA 431/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Suomalaista kulttuuripolitiikkaa leimaava piirre on ollut viimeisten vuosikymmenten aikana maamme ainutlaatuisen kansallisen identiteetin vaalimisen laiminlyöminen erimuotoisen kansainvälisyyden kustannuksella. Tähän politiikkaan on myös kuulunut osana käsitys taiteellisia ihanteita koskevasta relativismista, jonka mukaan taideteoksen arvoa ei voida määrittää jo antiikin Kreikassa länsimaiseen sivistykseen sulautuneiden kauneuskäsitysten perusteella. Suomalaista kulttuuripolitiikkaa on harjoitettu näiden periaatteiden mukaisesti useiden suomalaisten vastalauseista huolimatta, joissa on peräänkuulutettu paluuta takaisin sekä suomalaisia voimaannuttavan että esteettisesti korkeatasoisen taiteen varjeluun ja tuottamiseen.

Kansallisgallerialle suunnataan ensi vuonna 739 000 euroa sen kokoelman kartuttamiseen. Tästä määrärahasta arviolta 450 000 euroa on korvamerkitty nykytaiteen museo Kiasman taidehankintoihin. Kiasman tekemät taidehankinnat voidaan kuitenkin kyseenalaistaa useimpien nykytaideteosten taiteellisen arvon vaikean määriteltävyyden takia. Kansallisgallerian olisi taidehankinnoissaan vallitsevasta käytännöstä poiketen priorisoitava perinteistä ja suomalaista sielunmaisemaa elävöittävää taidetta, jolloin valtion Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen myönnetystä määrärahasta on asianmukaista vähentää nykytaidehankintoihin korvamerkitty summa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta  29.80.72 450 000 euroa Kansallisgallerian kokoelman kartuttamiseen ehdotetusta määrärahasta.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Olli Immonen /ps

​​​​