TALOUSARVIOALOITE 433/2013 vp

TAA 433/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen oppilaitosten peruskorjaushankkeisiin Itä-Uudellamaalla

Eduskunnalle

Korkeaa osaamistasoa ei voida saavuttaa, elleivät oppimisen perusedellytykset, ts. opetustilat, ole riittävät ja ennen kaikkea terveelliset.

Itä-Uudellamaalla, joissa väestö kasvaa nopeasti, on oppilaitosten rakentamistarve niin suurta, että vain osa rakentamishankkeista mahtuu opetusministeriön rakentamishankelistalle. Niinpä kunnat rahoittavat suuren määrän oppilaitosten rakentamishankkeita omista talousarvioistaan. Kun opetustiloista on jatkuvasti puutetta, joutuvat kunnat pitämään käytössä myös sellaisia opetustiloja, joiden sisäilmassa on todettu terveydelle haitallisia aineita, mm. hometta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.10.34 lisäyksenä 300 000 euroa sisäilmaongelmista kärsivien oppilaitosten peruskorjaushankkeisiin Itä-Uudellamaalla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ville Vähämäki /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Kauko Tuupainen /ps