TALOUSARVIOALOITE 435/2013 vp

TAA 435/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen lisäämiseen nuorisotyön edistämiseksi itäisellä Uudellamaalla

Eduskunnalle

Määräraha veikkauksen ja raha-arpajaisten osuudesta nuorisotyön edistämiseen jakautuu kymmenien toistensa kanssa taloudellisesta tuesta kilpailevien lohkojen kesken. Hallituksen esittämät kohteet ovat sinällään kannatettavia, mutta määräraha tulee mitä todennäköisimmin jälleen kerran osoittautumaan liian pieneksi. Monet hyvät hankkeet kuihtuvat käytännössä varojen puutteeseen. Nuorisossa on maamme tulevaisuus. Kannustava ja virikkeellinen toiminta suojelee tehokkaasti nuorisoamme hairahtumasta niin sanotusti huonoille teille ja mahdollisten laittomien harrastusten pariin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  29.91.50 lisäyksenä 100 000 euroa veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarojen lisäämiseen nuorisotyön edistämiseksi itäisellä Uudellamaalla.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ville Vähämäki /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps