TALOUSARVIOALOITE 435/2014 vp

TAA 435/2014 vp - Vesa-Matti Saarakkala /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Miedon koululle Kurikassa

Eduskunnalle

Miedon vuonna 2006 peruskorjatulla ala-asteella Kurikassa opiskelee tällä hetkellä noin 90 oppilasta. Koulun yhteydessä toimii myös päiväkoti, jossa on noin 25 alle kouluikäistä lasta. Koulukeskus sijaitsee huonokuntoisen ja vain 450 metrin matkalta päällystetyn Hakunintien varressa. Tiellä, jonka nopeusrajoitus on 50 km/h Hakuninmäkeen asti, ei ole kevyen liikenteen väylää koululle, minkä lisäksi nouseva mäki vaarantaa koulun risteyksen turvallisuuden.

Alueelle on tehty suunnitelma kevyen liikenteen väylästä. Tarvittavan väylän kokonaispituus on vähintään 3,3 kilometriä, josta uutta rakennettavaa olisi noin 2,9 kilometriä. Mietaantiellä (tie nro 6900) on kevyen liikenteen väylä välillä Hakuni—Mietaan Nuorisoseura. Uuden väylän tarve on siten välillä Hakunin kuntoilualue—Mietaantie ja Mietaan Nuorisoseura—Luomantie. Hakunintielle rakennettava osuus on noin 750 metriä pitkä välille Mietaantie—Hakunin kuntoilualue. Hakunintiellä on tehty lisäksi suunnitelmia Hakunintien loiventamisesta Hakuninmäen päällystää leikkaamalla. Mäen loiventaminen lisäisi turvallisuutta merkittävästi. Kevyen liikenteen väylä Mietaantielle välille Mietaan Nuorisoseura—Luomantie on 2,1 kilometriä pitkä. Mietaantiellä nopeusrajoitus on 80 km/h, ja tie on mutkainen ja asfalttipäällysteinen. Tien hoitoluokitus vaihtuu Kurikan keskustasta tultaessa Hakunissa, ja siitä Kauhajoen suuntaan tie on talvella erittäin vaarallinen auraamattomana ja suolaamattomana.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 000 000 euroa kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Miedon koululle Kurikassa.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Vesa-Matti Saarakkala /ps
  • Reijo Hongisto /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Anssi Joutsenlahti /ps
  • Ritva Elomaa /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Lea Mäkipää /ps

​​​​