TALOUSARVIOALOITE 436/2013 vp

TAA 436/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen luopumistukiin, korvauksiin ja pellonmetsitystukiin

Eduskunnalle

Hallitus on tehnyt keskuudessaan päätöksen maatalouden harjoittamisesta luopumisen tukemisesta annetun lain muuttamista siten, että pellon myymisestä luopumistapana luovutaan tästä vuodesta (2013) alkaen. Haluamme säilyttää pellon myymisen vaihtoehtona uudessakin luopumistukijärjestelmässä. Lisäksi ehdotamme tilan sukupolvenvaihdosehtojen muuttamista, siten että tukeen kelpuutetaan myös tilat joiden yrittäjätulo on merkittävästi alhaisempi kuin nykyinen tapauksesta riippuva (9 000—10 000 euroa) vaatimus, esimerkiksi 5 000 euroa. Tämä helpottaa erityisesti pienten- ja keskisuurten tilojen sukupolvenvaihdoksia perhepiirissä.

Suomen maaseudun elinvoimaisena pitämisen vuoksi vähäosaisempaa viljelijäväestöä ei tule hallinnollisin keinoin pakottaa luopumaan heikommin ehdoin kovalla työllä hankituista perintötiloista vaaditun suurtilalinjan toteuttamiseksi. Suurempi viljelijäväestön määrä turvaa maatalouden jatkuvuuden Suomessa myös tulevaisuudessa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.20.45 lisäyksenä 29 000 000 euroa luopumistukiin, korvauksiin ja pellonmetsitystukiin.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps