TALOUSARVIOALOITE 440/2014 vp

TAA 440/2014 vp - Matti Saarinen /sd 

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen valtatien 25 parantamiseen osuudella Hanko—Mäntsälä

Eduskunnalle

Valtatie 25 on merkittävin poikittaisliikenteen väylä Länsi- ja Keski-Uudellamaalla. Tiellä on myös hyvin suuri merkitys alueen elinkeinoelämälle ja erityisesti pääkaupunkiseudun ulkopuolelle suuntautuvalle tavaraliikenteelle. Valtatiellä 25 on suuri määrä raskasta liikennettä, joka muodostuu esim. autokuljetuksista Hangosta Vaalimaalle. Valtatie 25 on alueen sisäisen liikenteen merkittävin akseli. Tien kehittäminen parantaisi yhteyksiä Keski-Uudellemaalle.

Valtatien 25 onnettomuustilasto on sekä kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien että henkilövahinkojen osalta huomattavasti synkempi muihin pääteihin verrattuna. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen tilastojen mukaan kuolemanvaara on kaksinkertainen muihin pääteihin verrattuna, ja pelastuslaitoksen tilastojen mukaan tieosuudella Hanko—Vihti on tapahtunut 21 kuolemaan johtanutta onnettomuutta vuoden 2008 jälkeen.

Edellä olevan perusteella ehdotan,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 10 000 000 euroa valtatien 25 parantamiseen osuudella Hanko—Mäntsälä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Matti Saarinen /sd

​​​​