TALOUSARVIOALOITE 441/2013 vp

TAA 441/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Yritystukiin ehdotetun määrärahan vähentäminen

Eduskunnalle

Perussuomalaiset kantavat huolta Suomen pitkän aikavälin talouskasvusta. Suomen nykyinen, suoriin tukiin perustuva yritystukijärjestelmä on tutkitusti hyvin tehoton ja järjestelmän suurimmat hyödynsaajat ovat Nokian kaltaisia suuryrityksiä, jotka saisivat helposti markkinoilta rahoitusta projekteihinsa. Nykyiset yritystuet ovat kietoutuneet mutkikkaisiin hankerahoituksiin, joita osaavat käyttää hyväkseen vain isot ja vahvat yritykset, kun taas pienet ja keskisuuret yritykset jäävät helposti tukien ulkopuolelle.

Perussuomalaisten mielestä yritystuet on suunnattava pieniin ja keskisuuriin kasvuyrityksiin, sillä niiden tuotekehittelyä ja innovaatioita tukemalla voidaan parhaiten edistää kilpailukykyä ja talouskasvua. Tuoreen työ- ja elinkeinoministeriön raportin mukaan yritystukijärjestelmän toimivuutta voidaan parantaa merkittävästi poistamalla tehottomat tuet ja kohdistamalla ne elinkeinopolitiikan kannalta keskeisiin kohteisiin. Raportin suositusten toteuttamisen arvioidaan pienentävän valtion tukimenoja 200—250 miljoonaa euroa. Näin ollen Perussuomalaiset olisivat valmiita leikkaamaan yritystuista 200 miljoonaa euroa. Jäljelle jäävät yritystuet tulisi uudelleen kohdentaa erityisesti pk-yritysten tuotekehitykseen ja kasvuyritysten toimintaedellytyksien parantamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta vähentää valtion vuoden 2014 talousarvion momentilta  32.20.40 200 000 000 euroa tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tukemiseen osoitetusta määrärahasta.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps