TALOUSARVIOALOITE 443/2013 vp

TAA 443/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen mestari-kisälli-toimintamallien toteuttamiseen

Eduskunnalle

Budjetissa tarvitaan määrärahaa kisällikoulutukseen nuorten jatkokouluttamiseksi erityisesti valmistavan teollisuuden, rakennusalan, kaivosteollisuuden ja konepajojen ammattilaisiksi. Kisällikoulutus parantaa työkokemusta vailla olevien nuorten työllistymistä. Mestarivalmentajatoiminnalla voidaan pidentää myös vanhempien ammattilaisten työuria ja ehkäistä ennenaikaista eläköitymistä.

Kisällien koulutus tapahtuisi pääsääntöisesti työpaikoilla ns. mestarityöntekijän ohjaamana. Koulutus vahvistaa käytännön valmiuksien kehittymistä nuorille työntekijöille, jotka ovat saaneet alan peruskoulutuksen, mutta varsinainen alan työkokemus puuttuu.

Toimintamallissa mestarityöntekijä koulutetaan jatkokoulutusvalmentajaksi. Mestareiksi voidaan valikoida alan ammattilaisia, joiden työuria voidaan pidentää työtehtävien vaihtumisella keveämmiksi. Kisällikoulussa mestari kouluttaa kisälliä, kisälli oppii mestarilta. Kisällikoulun toimintaperiaatteita ovat osaamisen ja hiljaisen tiedon siirtyminen vanhoista perinteistä, työtavoista ja materiaaleista mestarilta kisällille sekä käytännön ammatti- ja työelämätaitojen kasvattaminen. Kisällikoulutoimintamallin toteutus on luontevinta tehdä yhteistyössä alan ammattioppilaitosten tai kurssikeskusten kanssa, jotka myös ohjaavat tulevat mestarivalmentaja tehtäviinsä.

Mestari-kisälli koulutus on suunniteltava tavoitteelliseksi ja osaksi nuorten vastavalmistuneiden tukea heidän siirtyessään työelämään. Määrärahalla voidaan kouluttaa satoja nuoria todellisiksi ammattilaisiksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta otaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.30.51 10 000 000 euroa mestari-kisälli-toimintamallien toteuttamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps