TALOUSARVIOALOITE 443/2014 vp

TAA 443/2014 vp - Arto Satonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan

Eduskunnalle

Veteraanien kunniallisesta kohtelusta huolehtiminen on kaikkien eduskuntaryhmien jakama tavoite.

Rintamaveteraanien kuntoutuksen tarkoituksena on veteraanien toimintakyvyn edistäminen ja säilyttäminen niin, että he mahdollisimman pitkään selviytyvät itsenäisesti jokapäiväisistä toiminnoistaan.

Veteraanit voivat saada maksutonta kuntoutusta rintamaveteraanien kuntoutuksesta annetun lain (1184/1988) perusteella joko avo- tai laitoskuntoutuksena. Lisäksi kuntoutukseen kuuluu tarpeellinen tutkimus ja hoito. Kuntoutusmäärärahat on turvattu osin Raha-automaattiyhdistyksen tuella ja osin sosiaali- ja terveysministeriön pääluokasta talousarvion siirtomäärärahana.

Rintamaveteraanien osalta tärkein tavoite on varmistaa kuntoutusmäärärahan riittävä taso. Vuoden 2014 valtion talousarviossa on varattu rintamaveteraanien kuntoutukseen 32,6 milj. euroa + 2 milj. euroa eduskunnan hyväksymänä lisäyksenä valtionapuun rintamaveteraanien kuntoutustoimintaan. Rintamaveteraanien kuntoutukseen on varattu yhteensä 29,6 milj. euroa vuoden 2015 valtion talousarviossa. Tämä on yhteensä noin 5 milj. euroa vähemmän kuin vuonna 2014. Sotaveteraanijärjestöt ovat ilmaisseet huolensa kuntoutuksen riittävän tason ehtymisestä määrärahatason laskiessa. STM arvioi, että noin 1 miljoonan euron lisäys määrärahaan riittäisi turvaamaan riittävän kuntoutuksen tason.

Haluamme eduskunnan juhlapäätöksen tahdon mukaisesti varmistaa, että toimintakykyä edistävää ja itsenäistä selviytymistä tukevaa kuntoutusta voidaan joko avo- tai laitoskuntoutuksena rahoittaa vuosittain kaikille niille veteraaneille, jotka hakeutuvat kuntoutukseen. Siksi katsomme, että kuntoutuksen tason turvaamiseksi määrärahan tasoa olisi syytä korottaa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  33.50.57 lisäyksenä 1 000 000 euroa rintamaveteraanien kuntoutusmäärärahan tason turvaamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Arto Satonen /kok
  • Jouni Backman /sd
  • Jari Lindström /ps
  • Kimmo Tiilikainen /kesk
  • Annika Lapintie /vas
  • Outi Alanko-Kahiluoto /vihr
  • Mikaela Nylander /r
  • Peter Östman /kd

​​​​