TALOUSARVIOALOITE 445/2013 vp

TAA 445/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen säätiöiden rahankäytön valvontaan

Eduskunnalle

Suomessa on noin 2 900 säätiötä, joilla kaikilla on oma tarkoituksensa. Säätiöiden valvonta kuuluu Patentti- ja rekisterihallitukselle, joka kerää selvitykset siitä, mihin säätiö on varojaan jakanut.

On käynyt ilmi, että mm. keskustataustainen Nuorisosäätiö ja samaan säätiöön kuuluva Nuorisoasuntojen Isännöinti Oy ovat jakaneet vaalitukea eräille poliitikoille. Nuorisosäätiö saa tukea valtiolta ja Raha-automaattiyhdistykseltä, ja sen tarkoitus on nuorison ja erilaisten nuorison toimintojen tukeminen. Myös Maaseudun kukkaisrahasto -säätiö on tukenut poliitikkoja. Sen rahat ovat peräisin esimerkiksi hyväntekeväisyysadressien myynnistä.

Patentti- ja rekisterihallituksen edustajan mukaan säätiöiden säännöissä ei ole mainintaa, että säätiöt voisivat jakaa avustuksia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen tai poliittiseen vaalitoimintaan. Säätiöiden toimintakertomuksissa ei ole nostettu jaetun kaltaisia tukia esiin.

Valtiontalouden tarkastusviraston mukaan Patentti- ja rekisterihallituksen säätiöihin kohdistuva valvonta on ollut varsin rajoittunutta. Koska lisäksi säätiöiden rahoja on käytetty väärin, on valvontaa syytä lisätä. Patentti- ja rekisterihallituksella ei kuitenkaan tällä hetkellä ole riittäviä resursseja tarkastajien palkkaamiseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  32.40.03 lisäyksenä 100 000 euroa Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiöiden rahankäytön valvontaan.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
  • Mika Niikko /ps
  • Pietari Jääskeläinen /ps
  • Ville Vähämäki /ps
  • Pirkko Mattila /ps
  • Arja Juvonen /ps
  • Kimmo Kivelä /ps
  • Lea Mäkipää /ps
  • Kauko Tuupainen /ps
  • Vesa-Matti Saarakkala /ps