TALOUSARVIOALOITE 446/2014 vp

TAA 446/2014 vp - Mikko Savola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen

Eduskunnalle

Vuoden 2015 budjettiesityksessä maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemisesta leikataan peräti 10 %, 200 000 euroa. Maanpuolustusjärjestöillä on tärkeä rooli vapaaehtoisen maanpuolustustyön järjestämisessä, reserviläisten koulutuksessa puolustusvoimien tukena ja maanpuolustustahdon ylläpitämisessä.

Vapaaehtoisen maanpuolustustyön tarve on kasvanut, sillä julkisia puolustusmäärärahoja on merkittävästi leikattu, joukko-osastoja ja varuskuntia on lakkautettu sekä kertausharjoituksia vähennetty. Myös kansainvälinen jännite Euroopassa on lisääntynyt. Tätä taustaa vasten on perusteltua pitää kiinni maanpuolustusjärjestöjen rahoituksesta hallituksen nyt toteuttaman määrärahavähennyksen asemesta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  27.10.50 lisäyksenä 200 000 euroa maanpuolustusjärjestöjen toiminnan tukemiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

 • Mikko Savola /kesk
 • Seppo Kääriäinen /kesk
 • Tapani Tölli /kesk
 • Markus Lohi /kesk
 • Arto Pirttilahti /kesk
 • Antti Kaikkonen /kesk
 • Eero Reijonen /kesk
 • Lasse Hautala /kesk
 • Terhi Peltokorpi /kesk
 • Juha Rehula /kesk
 • Mikko Alatalo /kesk
 • Mirja Vehkaperä /kesk
 • Eeva-Maria Maijala /kesk
 • Anne Kalmari /kesk
 • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
 • Aila Paloniemi /kesk
 • Antti Rantakangas /kesk

​​​​