TALOUSARVIOALOITE 45/2013 vp

TAA 45/2013 vp - Sanni Grahn-Laasonen /kok ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Forssan seudun vesihuollon parantamiseen

Eduskunnalle

Forssan seudulla on runsaasti puhdasta vettä tarvitsevaa elinkeinotoimintaa, erityisesti elintarviketuotantoa ja -jalostusta. Forssan seutu on tällä hetkellä pääosin vain yhden vesilähteen varassa. Sekä asutuksen että teollisuuden vesihuolto on siten hyvin haavoittuva eikä varmuutta vesihuollon toimivuudesta ole poikkeustilanteissa. Seudun vesihuollon parantamista on suunniteltu seudun kuntien, Hämeen ELY-keskuksen ja Hämeen liiton yhteistyönä. Uusien vesilähteiden kartoittamiseksi alueella on tehty muun muassa mittavia pohjavesitutkimuksia. Myös verkostosuunnittelu on pitkällä. Vedenhankinnan turvaamiseksi on valmistunut suunnitelma lisäveden johtamiseksi Pernunnummen alueelta.

Hanke parantaa koko Forssan seudun vedensaannin toimintavarmuutta sekä edistää alueella sijaitsevan valtakunnallisesti merkittävän elintarviketeollisuuden säilymistä ja edelleen kehittymistä. Kokoojaviemäri mahdollistaa yhteisen jätevesihuollon järjestämisen linjan varrella sijaitseville kylille ja kiinteistölle ja edistää samalla maaseudun elinvoimaisuuden edelleen kehittämistä. Hankkeen kustannusarvio on noin 3,6 milj. euroa, josta 1,1 miljoonaa euroa esitetään rahoitettavaksi maa- ja metsätalousministeriön osoittamin varoin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  30.50.31 lisäyksenä 1 100 000 euroa Forssan seudun vesihuollon parantamiseen.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

  • Sanni Grahn-Laasonen /kok
  • Jouko Skinnari /sd
  • Johannes Koskinen /sd
  • Ismo Soukola /ps
  • Anne Louhelainen /ps
  • Timo Heinonen /kok
  • Tarja Filatov /sd
  • James Hirvisaari /ps
  • Sirkka-Liisa Anttila /kesk
  • Juha Rehula /kesk