TALOUSARVIOALOITE 450/2014 vp

TAA 450/2014 vp - Mikko Savola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Alavuden Kätkänjoentien (paikallistie 7071) perusparannuksen loppuun saattamiseen

Eduskunnalle

Paikallistie Kätkänjoentie on tärkeä yhdystie Alavudelta pohjoiseen kulkeville tieyhteyksille Kuortaneelle sekä Alajärven Lehtimäen suuntaan. Tien kunnostaminen on toteutunut viime vaalikaudella siten, että noin 3,5 kilometrin matkalta sen toteuttaminen on vielä kesken.

Alavuden Kätkänjoella harjoitetaan voimakasta maataloutta. Maatiloja on 30 ja lehmämäärä yli 400. Kuortaneen puolella lehmämäärä on myös n. 400. Myös broilerituotanto on alueella merkittävää. Lisäksi kylällä on hevostiloja. Kätkänjoen kylällä on tehty sukupolvenvaihdoksia, joten maatalouden harjoittaminen on pitkäjänteistä, sillä maatalousyrittäjät ovat suhteellisen nuoria. Maatiloilla onkin runsaasti kuljetustarpeita, sillä peltolohkot sijaitsevat usein etäällä tiloilta.

Kätkänjoella toimii myös palvelualan yrittäjiä sekä useita koneyrittäjiä ja metallialan yrityksiä, jotka ovat investoineet ja investoimassa uusiin yritystiloihin.

Teollisuus tarvitsee tasaisesti puuta ympäri vuoden, ja Kätkänjoentie on merkittävä puunkuljetusreitti Alavuden rautatieasemalle sekä Rantatöysässä sijaitsevalle Biowatin energiapuuvarastolle. Tien vaikutusalueella toimii vahvana vaikuttajana myös Vapo Oy, jonka useat turvesuot sijaitsevat alueella.

Ikärakenne Kätkänjoella on varsin nuori, ja alueella on paljon työssä käyvää väestöä, jonka työmatkaliikenne sijoittuu pääosin Alavuden suuntaan sekä Alajärven Lehtimäelle ja Kuortaneelle. Uusia omakotitaloja on rakennettu useita, joten kylä elää vireästi.

Paikallistien 7071 perusparannuksen loppuun saattamiseen on omalta osaltaan sitoutunut myös Alavuden kaupunki, joka suhtautuu sen toteuttamiseen myönteisesti, mikäli valtio ohjaa ELY-keskuksen kautta oman osuutensa rahoituksesta tien perusparannukseen.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Alavuden Kätkänjoentien (paikallistien 7071) perusparannuksen loppuun saattamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Savola /kesk 
  • Lasse Hautala /kesk
  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​