TALOUSARVIOALOITE 451/2014 vp

TAA 451/2014 vp - Mikko Savola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Alajärven Lehtimäen Rannankyläntien perusparannukseen

Eduskunnalle

Alajärven Lehtimäeltä Rannankylään kulkeva Rannankyläntie 17491 on osittain päällystetty runsaasti liikennöity tie. Tie on tärkeä yhdysväylä Ähtärintien ja Soiniin menevän Eino Uusitalontien välillä. Tien päällyste on kulunut ja varsinkin ojarumpujen kohdilta on tie vaurioitunut ja painunut.

Rannankyläntiellä on lisäksi merkittävästi maa- ja metsätaloudesta johtuvaa liikennöintiä ja siksi sen pikainen kuntoon saattaminen olisi ensisijaisen tärkeää.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 200 000 euroa Rannankyläntien 17491 perusparantamiseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Savola /kesk 
  • Lasse Hautala /kesk
  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​