TALOUSARVIOALOITE 452/2014 vp

TAA 452/2014 vp - Mikko Savola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Kuortaneen Mäyryn kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen

Eduskunnalle

Kantatien 66 ja Seinäjoentien 697 risteyksessä Kuortaneella tapahtuu vuosittain useita peltikolareita ja vaaratilanteita. Liikennemäärät risteyksessä ovat kasvaneet. Kiertoliittymä on turvallinen ja joustava ratkaisu risteyksessä, joka sijaitsee kylätaajamassa ja jossa eri suunnista tulevat vahvat liikennevirrat kohtaavat.

Kuortaneen kunnanvaltuutetut ovat jättäneet 23.2.2011 aloitteen kiertoliittymän toteuttamiseksi. Kunnanhallitus on esittänyt hanketta Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle useita kertoja, viimeksi 16.4.2012 antaessaan lausuntoa tienpidon ja liikenteen tulevien vuosien suunnitelmasta.

Kuortaneen teknisen johtajan antama alustava arvio Mäyryn kiertoliittymän rakentamiskustannuksista on noin 250 000 euroa. Kustannukset riippuvat maapohjasta ja myös liittymän koosta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 300 000 euroa Mäyryn kiertoliittymän suunnitteluun ja rakentamiseen kantatien 66 ja Seinäjoentien 697 risteykseen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Savola /kesk 
  • Lasse Hautala /kesk
  • Arto Pirttilahti /kesk