TALOUSARVIOALOITE 453/2013 vp

TAA 453/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Korkeimpien tuloluokkien ansiotuloverotuksen nostamisesta johtuva verotuloarvion korottaminen

Eduskunnalle

Edellisten hallitusten aikana ansiotuloverotusta on kevennetty voimakkaasti. Se on johtanut tuloerojen voimakkaaseen kasvuun ja eriarvoisuuden lisääntymiseen. Samalla nämä veronkevennykset ovat heikentäneet mahdollisuuksia turvata kansalaisten peruspalvelut.

Verot on kerättävä maksukyvyn mukaan. Korkeimpien tuloluokkien verotusta on kiristettävä yhteiskunnallisen tasapainon saavuttamiseksi. Nyt olisi otettava enemmän rikkailta ja hyväosaisilta ja jaettava yhteiskunnan käytettävissä olevat resurssit oikeudenmukaisemmin.

Taloustieteellisissä tutkimuksissa on havaittu, etteivät suurituloisten veronkorotukset johda heidän työn tarjontansa alenemiseen. Lisäksi riippumattomat suomalaiset asiantuntijat ovat laskeneet, että ottaen huomioon suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan tulonjaolliset tavoitteet, Suomen suurituloisia olisi aiheellista verottaa selvästi ankarammin kuin mitä viimeisten 15 vuoden aikana on tehty.

Hallituksen oma solidaarisuusvero on askel oikeaan suuntaan, mutta katsomme sen täysin riittämättömäksi. Näin ollen ehdotamme, että 5. portaan marginaalivero nostetaan 36 prosenttiin ja 4. portaan marginaalivero nostetaan 32 prosenttiin.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  11.01.01 lisäyksenä 100 000 000 euroa, mikä kertyy korkeimpien tuloluokkien ansioverotuksen nostamisesta saatavista tuloista.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps