TALOUSARVIOALOITE 454/2014 vp

TAA 454/2014 vp - Mikko Savola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Töysän Tuurin ja Ähtärin Peränteen välisen Salonkyläntien peruskorjaukseen

Eduskunnalle

Paikallistie 17193 on ajomääriinsä nähden heikossa kunnossa oleva tie. Se yhdistää Töysän Tuurin ja Ähtärin Peränteen kylät oikaisten huomattavasti matkaa Virtaintieltä Tuuriin. Tiellä on erittäin suuri merkitys energian ja metsäteollisuuden kannalta, sillä noin 500 ajoneuvoyhdistelmää vuodessa kuljettaa puuta ja turvetta tien kautta. Vapo Oy:llä on alueella kaksi turvetuotantoaluetta joiden liikenne tapahtuu kyseisen tiestön kautta.

Alueen maatalouden kannalta tien kunnostus on myös ehdottoman tärkeää. Pääsy pelloille sekä rehu- maito ja teurasautojen liikkuminen edellyttävät kulkukelpoisen tiestön.

Paikallistie 17193 on erittäin tärkeä myös Tuurin ostosmatkailulle, sillä se johtaa Tuurin kauppakeskukseen.

Näiden seikkojen vuoksi paikallistie 17193 vaatii peruskorjausta.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa tien 17193 perusparannukseen välillä Töysän Tuuri—Ähtärin Peränne.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Savola /kesk 
  • Lasse Hautala /kesk
  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​