TALOUSARVIOALOITE 455/2013 vp

TAA 455/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Suursäätiöiden pääomaverovelvollisuudesta johtuva verotuloarvion korottaminen

Eduskunnalle

Tämä tuloesitys liittyy suursäätiöiden pääomaverovelvollisuuteen liittyvän lakiehdotuksen tuomaan verotulojen lisäykseen.

Veropohjan oikeudenmukaiseksi laajentamiseksi on suurten varakkaiden niin sanottujen yleishyödyllisten säätiöiden ja yhdistysten pääomatulot kuten osingot, vuokratulot ja myyntivoitot saatettava verotuksen kohteiksi. Verokannan tulee alussa olla varovaisesti 15 %, ja pieniä yhdistyksiä ja säätiöitä ajatellen pienet pääomatulot voisivat jäädä verovapaiksi. Uudistus ei haittaisi niin sanottuja Linnanmäki-tyypin yleishyödyllisiä säätiöitä ja yhdistyksiä, jollaisten tulot koostuvat muualta kuin pääomatuloista.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on arvioinut, että pelkästään viiden suurimman säätiön veroetu oli vuosina 2004—2005 29—45 miljoonaa euroa. Säätiöiden varallisuudeksi he arvioivat 12—15 miljardia euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon momentille  11.01.02 lisäyksenä 50 000 000 euroa, joka kertyy suursäätiöiden pääomaverovelvollisuudesta saatavista tuloista.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps