TALOUSARVIOALOITE 455/2014 vp

TAA 455/2014 vp - Mikko Savola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kevyen liikenteen väylän rakentamiseen Alajärven Luoma-aholla kantatiellä 68 ja Luomantiellä

Eduskunnalle

Alajärvellä Luoma-aholla liikenneturvallisuutta tulisi parantaa kantatiellä 68 sekä Luomantiellä. Kysymyksessä on tällöin kantatiellä 68 väli Luomantien etelänpuoleisesta risteyksestä pohjoispuolen risteykseen sekä Luomantiellä etelässä kantatieltä pohjoispuolelle kantatielle. Tämä em. väli muodostaa noin 5 km mittaisen lenkin, joka sulkeutuu kylän etelä- ja pohjoispuolella teiden risteyksissä. Tällä alueella on tien varrella runsaasti asutusta ja teollisuutta. Alueella sijaitsee lähes 400 työpaikkaa, joista suurin osa on Mäkelä Alu Oy:ssä sekä Rautaruukki Oyj:n Alajärven Luoma-ahon tehtailla. Myös ala-asteen koululaiset käyttävät em. teitä koulumatkoihin.

Liikennemäärät kantatiellä ovat jatkuvasti lisääntyneet ja varsinkin raskas liikenne alueella on runsasta. Luomantietä, joka on kapea, käytetään myös jonkin verran teollisuuden tarvitseman raskaan liikenteen väylänä. Kyläalueella pyöräilijät ja jalankulkijat ovat raskaan liikenteen seassa liikenneturvallisuusriski. Kyseessä oleva kevyen liikenteen väylä parantaisi oleellisesti liikenneturvallisuutta Alajärven Luoma-aholla kantatiellä 68 ja Luomantiellä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 500 000 euroa kevyen liikenteen väylän suunnittelemiseen ja rakentamiseen Alajärven Luoma-aholla kantatiellä 68 ja Luomantiellä.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Savola /kesk 
  • Lasse Hautala /kesk
  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​