TALOUSARVIOALOITE 457/2014 vp

TAA 457/2014 vp - Mikko Savola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen Sulkavankyläntien 17099 peruskorjaukseen ja asfaltointiin

Eduskunnalle

Alavudella Sulkavan- ja Seinäjärven kylien läpi kulkeva yhdystie 17099 on asfaltoitu seitsemän kilometrin matkan alkaen valtatie 66:lta ja jatkuen Sulkavankylän jälkeen muutaman kilometrin. Tämän jälkeen tie muuttuu soratieksi vajaan kymmenen kilometrin matkaksi Virtain rajalle saakka mistä asfaltointi taas jatkuu.

Tie muodostaa reitin valtatie 66:lta Kihniön kautta kolmostielle ja on sekä alueen asukkaiden että yritysten vilkkaassa käytössä. Lisäksi tiellä liikkuu niin puu, turve kuin maatalouskuljetuksia. Asfaltoinnin loppuunsaattaminen ja tienpohjan perusparantaminen tulisi hoitaa välittömästi vuotuisten merkittävien routimisvaurioiden estämiseksi sekä tien yleisen kulumisen korjaamiseksi.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.20 lisäyksenä 1 500 000 euroa Sulkavankyläntien 17099 peruskorjaukseen ja asfaltointiin .

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Savola /kesk 
  • Lasse Hautala /kesk
  • Arto Pirttilahti /kesk
  • Lea Mäkipää /ps
  • Maria Tolppanen /ps

​​​​