TALOUSARVIOALOITE 458/2013 vp

TAA 458/2013 vp - Pirkko Ruohonen-Lerner /ps ym.

Tarkistettu versio 2.0

Kaivosveron tuotto

Eduskunnalle

Perussuomalaiset haluavat, että Suomi lopettaa kansallisomaisuuteemme kuuluvan mineraalivarannon ilmaisjakelun monikansallisille yrityksille. Arviot Suomen maaperän mineraalivarantojen arvosta liikkuvat sadoissa miljardeissa euroissa, joten kyseessä on taloutemme kannalta erittäin merkittävä asia. Perussuomalaiset ehdottavatkin käyttöönotettavaksi kaivosveroa, jonka tuotosta osa tulisi antaa kaivospaikkakunnille. Tulevaisuudessa osa tuotosta tulisi rahastoida, jotta mineraalivarannostamme saatavan hyödyn jaossa toteutuisi myös sukupolvien välinen oikeudenmukaisuus. Kaivostoiminnalta Perussuomalaiset peräävät ympäristövastuuta. Viranomaisten on lupia myöntäessään varmistettava, että aloittava kaivos ei pilaa ympäristöä tai vesistöä eikä aiheuta ongelmia muulle yritystoiminnalle ja alueen asujaimistolle. Perussuomalaiset näkevät, että kaivosverolla voitaisiin myös vahvistaa kaivostoiminnan yleistä hyväksyttävyyttä, kun veron ansiosta suurempi osa kaivostoiminnan hyödystä saataisiin kaikille suomalaisille. Kaivosverolla arvioimme valtion kassaan kertyvän vuonna 2014 noin 10 miljoonaa euroa.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2014 talousarvioon luvun  11.10 uudelle momentille lisäyksenä 10 000 000 euroa kaivosveron arvioituna tuottona.

Helsingissä 27 päivänä syyskuuta 2013

 • Pirkko Ruohonen-Lerner /ps
 • Juho Eerola /ps
 • Ritva Elomaa /ps
 • Teuvo Hakkarainen /ps
 • Jussi Halla-aho /ps
 • Lauri Heikkilä /ps
 • James Hirvisaari /ps
 • Reijo Hongisto /ps
 • Olli Immonen /ps
 • Ari Jalonen /ps
 • Anssi Joutsenlahti /ps
 • Johanna Jurva /ps
 • Arja Juvonen /ps
 • Pietari Jääskeläinen /ps
 • Pentti Kettunen /ps
 • Kimmo Kivelä /ps
 • Osmo Kokko /ps
 • Laila Koskela /ps
 • Jari Lindström /ps
 • Maria Lohela /ps
 • Anne Louhelainen /ps
 • Pirkko Mattila /ps
 • Lea Mäkipää /ps
 • Hanna Mäntylä /ps
 • Martti Mölsä /ps
 • Mika Niikko /ps
 • Jussi Niinistö /ps
 • Pentti Oinonen /ps
 • Tom Packalén /ps
 • Vesa-Matti Saarakkala /ps
 • Timo Soini /ps
 • Ismo Soukola /ps
 • Maria Tolppanen /ps
 • Reijo Tossavainen /ps
 • Kaj Turunen /ps
 • Kauko Tuupainen /ps
 • Pertti Virtanen /ps
 • Ville Vähämäki /ps
 • Juha Väätäinen /ps