TALOUSARVIOALOITE 458/2014 vp

TAA 458/2014 vp - Mikko Savola /kesk ym.

Tarkistettu versio 2.0

Määrärahan osoittaminen kantatien 63 parantamiseen välillä Evijärvi—Kaustinen

Eduskunnalle

Kantatie 63 Evijärveltä Kaustisille on vilkkaasti liikennöity väylä muodostaen suorimman reitin Etelä-Pohjanmaalta kohti pohjoista. Kuitenkin itse tie on huonossa kunnossa ja monin paikoin liian kapea. Tien huono kunto aiheuttaa vaaratilanteita ja haittaa koko ajan kasvavissa määrin liikennettä.

Hankkeen aluevaraussuunnitelma on laadittu vuonna 2000. Tieosuuden merkittävä parantaminen on osoitettu sekä Pohjanmaan että Etelä-Pohjanmaan maakuntakaavassa.

Tieosuudelle on laadittu kiinteistövaikutusten arviointia koskeva (KIVA) selvitys vuonna 2006. Selvityksen avulla määriteltiin tarvittava yksityistieliittymien määrä tieosuudella. Arvion mukaan liittymämäärää voidaan pienentää 62 %. Hanke on seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman (KOPIKALI) aiesopimuksessa kirjattu yhdeksi tieliikenteen valtakunnalliseksi yhteyshankkeeksi.

Hanke on tuotu esille myös vuonna 2011 valmistuneessa Kainuun, Keski-Pohjanmaan ja Pohjois-Pohjanmaan liikennejärjestelmästrategiassa (KAKEPOLI). Etelä-Pohjanmaan pääteiden logistiikkaselvitys on valmistunut vuonna 2011. Hankkeen logistinen merkitys nousee esille selvityksessä.

Edellä olevan perusteella ehdotamme,

että eduskunta ottaa valtion vuoden 2015 talousarvioon momentille  31.10.77 lisäyksenä 13 000 000 euroa kantatien 63 parantamiseen välillä Evijärvi—Kaustinen.

Helsingissä 26 päivänä syyskuuta 2014

  • Mikko Savola /kesk 
  • Lasse Hautala /kesk
  • Arto Pirttilahti /kesk

​​​​